NL 0294 48 42 44 – BE 050 61 10 41 info@nl.sunstar.com

Actieve zuurstof voor de mond

De werking van actieve zuurstof

Chemical formation of the complex by the reaction of an oxygen donor and various carriers:

  • Chemische klasse: Carbohydrate-oxo-borate-ester
  • Farmacodynamiek:  De O7 active® formule (is embedded in an adjustable slow release matrix which releases its activity at the cellular level)
  • Werkingen: Anti-bacterieel, anti-schimmel, initieert neovascularisatie, whitening agent, anti-inflammatoir, angiogenesis, modulator voor celgroei, anti-histamine
  • Toepassing:Topical, oral
  • Verwerking: Crème, mondspoelmiddel, poeder, chewing gum (tablets), meer in ontwikkeling
  • Regelgeving: Alle ingrediënten zijn geregistreerd en goedgekeurd

Veilige, anionische zuurstofatomen (O-) worden afgegeven. Geen afgifte van schadelijke radicale zuurstofatomen (O.). Niet toxisch. Geen DNA schade zoals in peroxides.

De formulering van “concentratie” kan worden aangepast. Hogere en lagere concentraties zijn mogelijk afhankelijk van de ziekte of het probleemgebied.

De formulering van “afgifte snelheid” van de actieve zuurstof kan worden geregeld afhankelijk van de ziekte of probleemgebied.