NL 0294 48 42 44 – BE 050 61 10 41 info@nl.sunstar.com

7 Acties

De werking van actieve zuurstof

Tandplak speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van gaatjes (cariës) en tandvleesontsteking. Het is een hardnekkig en kleverig laagje bacteriën dat voortdurend wordt opgebouwd in de mond. Met poetsen en het gebruik van interdentale stoker of rager verwijdert u 75% van alle tandplak. Dat betekent dat er altijd nog bacteriën in de mond aanwezig blijven die problemen kunnen veroorzaken. Spoelen met O7 active® mondspoelmiddel helpt om de mond gezond te houden.

1. Slechte bacteriën kunnen niet tegen zuurstof

Vele mondziektes worden veroorzaakt door zogenaamde ‘anaerobe’ bacteriën. Dat zijn bacteriën die leven in een zuurstofloos of-arm milieu. Het kenmerk van deze micro-organismen is dat zuurstof een bedreiging voor hen vormt. Het gebruik van een mondspoelmiddel op basis van actieve zuurstof helpt gericht bij de bestrijding van deze schadelijke anaerobe bacteriën. De mondverzorgingsproducten van O7 active® zijn op basis van actieve zuurstof en voor dagelijks gebruik.

2. Actieve zuurstof is bewezen effectief

De therapeutische werking van actieve zuurstof bij tandheelkundige problemen is in diverse studies aangetoond. Onderzoekers hebben patiënten gevolgd met acute chronische parodontitis waarbij de samenstelling van de microflora in parodontale pocket is gemeten. Resultaten tonen aan dat het toedienen van actieve zuurstof in combinatie met Scaling and Root Planing (SRP) leidt tot een significante vermindering van de hoeveelheid gram-negatieve anaerobe bacteriën van de subgingivale microflora. Daarnaast heeft actieve zuurstof een reeks gunstige therapeutische effecten zoals, anti-inflammatoire en anti-microbiële en bevordert het de groei van capillaire bloedvaatjes.

3. Alternatief voor chloorhexidine

Naast een goede mondhygiëne en professionele gebitsreiniging kan het noodzakelijk zijn de pathogene bacteriën te bestrijden met aanvullende producten. Tot nu toe is chloorhexidine het meest bekende antisepticum. Chloorhexidine is een effectieve bacteriedoder. Het nadeel van chloorhexidine is dat het alle bacteriën – waaronder ook de goede – doodt en daardoor het evenwicht in de mondverstoort. Bekende bijwerkingen zijn tevens de verkleuring van tanden en tong en de verandering van smaak door aantasting van de smaakpapillen.

4. Aanbevolen bij de behandeling van gingivitis, parodontitis en peri-implantitis

Actieve zuurstof helpt bij de eliminatie van de schadelijke bacteriën. Het werkt snel en helpt nieuwe bacteriegroei tegen te gaan. De conditie van het tandvlees wordt verbeterd. Actieve zuurstof kan worden aanbevolen bij de behandeling van gingivitis, parodontitis maar ook zeker als dagelijks mondspoelmiddel om het tandvleesin goede conditie te helpen houden.

In een pilotstudie van JML Berendsen aan de Mondzorg Hogeschool Utrecht werd de helende werking van actieve zuurstof gemeten bij patiënten met parodontitis en peri-implantitis. Na 3 maanden behandeld te zijn met actieve zuurstof werd bij de groep patiënten met parodontitis een reductie van de pocketdiepte gemeten van 56%. In de peri-implantitis studie werd aangetoond dat 75% van het aangetaste weefsel genas.

5. Bestrijdt cariës
Cariës is een demineralisatieproces van het tandweefsel. De demineralisatie wordt in gang gezet door zuren die uitgescheiden worden door bepaalde bacteriën, omgezet vanuit suikers. Eén van de meest zuurvormende bacteriën is de Streptococcus mutans, een facultatief anaerobe bacterie, die in zeer korte tijd suiker kan omzetten in melkzuur. Actieve zuurstof is in staat het aantal bacteriën sterk te verminderen. In een studie aan de Universiteit van Nijmegen bleek het aantal Streptococcus mutans bacteriën met 70% te zijn teruggedrongen.
6. Vermindert halitose
Slechte adem of halitose is bij uitstek een aandoening die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van gram-negatieve anaerobe bacteriën in de mond (Fusobacterium, Porphyromonas en Bacteriodes). Deze anaerobe bacteriën veroorzaken vluchtige zwavelverbindingen (VZV) voortkomend uit de afbraak van eiwitten. Deze VZV hebben van nature een onaangename geur. In een studie van Lynch bleek dat actieve zuurstof in staat is deze eiwitten te oxideren en daarmee de zwavelgeur sterk te reduceren.
7.Maakt tanden witter
Actieve zuurstof heeft een oxiderend effect. Dit effect is verantwoordelijk voor het witten van het dentine en het verwijderen van verkleuringen op en in het glazuur. Anders dan bij peroxides worden er geen vrije radicalen gevormd tijdens het oxidatieproces, wat maakt dat actieve zuurstof veilig is voor tandglazuur en tandvlees.